За насAbout us

grid.bg е основан през 2011 в гр. София за развитие на геодезически куполи и други нелинейни структури. Ние сме екип, работещ за развитието на устойчиви и енергоефективни сгради. grid.bg е регистрирано като: ГРИД-АИ ЕООД, ЕИК 201618795, ул. “Димитър Хаджикоцев” №77А, София 1421, България Тел.: 02/8657839 E-mail: info@grid.bg посетете страницата ни във FacebookТаблото ни в Pintrest или личния сайт на Георги Рафаилов.

grid.bg was established in 2011 in Sofia, Bulgaria for the advancement of geodesic domes and smart geometry. We are a team of architects and engineers working together to develop building structures that are smart, energy efficient and sustainable. grid.bg is registered as: GRID-AE Ltd. ID 201618795, 77a, Dimitar Hadjikocev Str. Sofia 1421, Bulgaria Tel.: (+359 2) 8657839 E-mail: info@grid.bg visit our FacebookPintrest board or the personal site of Georgi Raphailov