#SCBeachBar

През 2013г. ГРИД изпълни проект за Сердика Център София, разположен на Паркинг ниво 3. БийчБарСердика е временно съоръжение за спорт и развлечение с игрище за волейбол, плаж, барове, беседка, купол за детски игри и сцена. Проектът съдържа три геодезически купола, изпълнени от дървени греди и стоманени сглобки с покритие от текстил.

In 2013 GRID completed a design-build project for Serdica Center Sofia. Located on parking level 3, SCBeachBar is a temporary facility with sports and recreation area, ice-cream kiosk, cafe and wine-bar. The project has three geodesic dome structures for performances stage, playground and shade all made of wooden struts, steel connectors and fabric covers.